A A A K K K
для людей із порушенням зору
Дальницька громада
Одеська область, Одеський район

Про затвердження тарифу ПП «О-С-В» на централізоване водовідведення

Оприлюднення регуляторного акту  Про затвердження  тарифу  ПП «О-С-В» на централізоване водовідведення

 

          Дата публікації   26 квітня 2018 р.

             Автор:     приватне підприємство «О-С-В»

               Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту Про затвердження  тарифу  ПП «О-С-В» на централізоване водопостачання

                                         Зміст проекту рішення:

 Цей   регуляторний акт  розроблений відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року  № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №390 від 30.07.2012 року «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з урахуванням методики проведення аналізу впливу регуляторного акту.

 

 Дальницька сільська рада виносить на розгляд проект рішення сесії   Про затвердження  тарифу  ПП «О-С-В» на централізоване водовідведення  та аналіз його регуляторного впливу.

                                  Поштова   адреса розробника 

                 Поштова адреса: 65044, м Одеса, вул.  Пироговська , № 3,  тел. 048-34-10 , ПП «О-С-В»

           Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу:

            Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу            буде оприлюднений шляхом розміщення на веб-сайті  Дальницької  сільської ради  

 

           Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта          становить 1  місяць з дня оприлюднення проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу.

         Спосіб надання зауважень та пропозиційписьмово за адресою:    67842, Одеська обл., Овідіопольський район, с.Дальник, вул. Леніна,№ 126, кабінет приймальної. Відповідальна: Сіміоніді О.В.

        Перелік документів для ознайомлення:

- Аналіз впливу регуляторного акту

 - Проект   рішення Про затвердження  тарифу  ПП «О-С-В» на централізоване водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

проекту рішення Дальницької сільської ради   Про затвердження  тарифу  ПП «О-С-В » на централізоване водовідведення

  

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року  № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №390 від 30.07.2012 року «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з урахуванням методики проведення аналізу впливу регуляторного акту.

 

  1. Визначення та аналіз проблеми , яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту.

Проект рішення Дальницької сільської  ради Про затвердження  тарифу  ПП «О-С-В» на централізоване водопвідведення,  підготовлений відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 1.06.2011р.  № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" з метою реалізації власних (самоврядних) повноважень.

На сьогоднішній день діючі тарифи на послуги з централізованого водовідведення значно нижчі від економічно обгрунтованих витрат за їх надання.

За час дії сьогоднішніх тарифів на послуги з централізованого водовідведення переглядався розмір мінімальної заробітної плати, відповідно збільшилися витрати на оплату праці, що є складовою тарифу, також зросла вартість матеріалів, які входять в структуру собівартості послуг з централізованого водовідведення В результаті змін у ціновій ситуації на ринку електричної енергії  та ціни на паливо мастильні матеріали, що мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства, планові витрати підприємства на послуги з   водовідведення зросли.

  В результаті збільшення мінімальної заробітної плати  у відповідності до діючого законодавства тільки у 2018 році зростуть планові витрати на заробітну плату.  Пропорційно до росту рівня заробітної плати  збільшились відрахування на соціальні заходи, також збільшилась вартість прийому стоків  КП «Чорноморськводоканалом»

Невідповідність діючих тарифів на послуги з   водовідведення їх реальній собівартості тягне за собою нестачу обігових коштів, що надходять від реалізації наданих послуг.

Враховуючи те, що Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання» передбачається затвердження тарифів на послуги з   водовідведення не нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, виникла необхідність у встановленні  тарифів на вищевказані послуги.

В результаті впливу вище зазначених факторів діючі тарифи на послуги з централізованого водовідведення не покривають фактичних витрат підприємства та не дають змоги виконувати роботи в достатньому обсязі та належної якості.

Тому виникла необхідність встановити економічно обгрунтований скоригований тариф на послуги з централізованого водовідведення.

 

 

 

 

 

ІІ. Мета та цілі регулювання.

 

Основною метою регулювання є затвердження тарифу на послуги з централізованого водовідведення враховуючи економічно обгрунтовані витрати на сьогодення.

 

Цілями регулювання є:

- дотримання вимог діючого законодавства у сфері послуг з централізованого водовідведення;

-надання стабільних та якісних послуг з централізованого водовідведення, забезпечення своєчасного і якісного ремонту та обслуговування мереж   водовідведення;;

-  недопущення погіршення технічного стану ;

- відкритість процедури, прозорість дій Дальницької сільської ради при вирішенні питань, пов’язаних із затвердженням тарифу на послуги з водовідведення;

- належне забезпечення  суб»єктів господарювання життєво необхідними послугами з   водовідведення.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановленої мети та цілей.

1.    Залишення без змін тарифів на послуги з централізованого водовідведення:

Даний спосіб є не прийнятним у зв'язку з тим, що у даному випадку ПП «О-С-В»  буде не в змозі своєчасно та у повному обсязі сплачувати податки та внески, закуповувати необхідні матеріали та своєчасно розраховуватися по зобов’язаннях. Переваги обраного способу – це незмінні витрати споживачів на оплату цих послуг, а недоліки – погіршення якості та зменшення переліку послуг, що надаються.

 

2.    Передбачити в місцевому бюджеті видатки на відшкодування різниці між діючим  та економічно обгрунтованим  розміром тарифу.

Спосіб є не  прийнятним у зв'язку з тим, що хоч він і вирішує проблему ПП «О-С-В», проте, в сільському бюджеті відшкодування вказаних витрат на покриття різниці в тарифах не передбачено, а бюджетні кошти, враховуючи їх обмеженість доцільніше використати на впровадження необхідних заходів з вирішення нагальних соціальних питань громади.  

 

3.    Прийняття рішення Дальницької сільської ради ради   Про затвердження  тарифу  ПП «О-С-В» на централізоване водовідведення

Даний спосіб є єдиним обгрунтованим способом для досягнення визначеної мети та цілей, що забезпечить виконання органом місцевого самоврядування покладених на нього зобов’язань та повноважень.

 

 ІУ. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

 

     Вказану вище проблему пропонується розв`язати шляхом прийняття рішення Дальницької сільської ради Про затвердження  тарифу  ПП «О-С-В» на централізоване водовідведення, що забезпечить:

 

  • утримання інженерної інфраструктури  в належному стані;
  • забезпечення умов для комфортного проживання мешканців;

-        приведення тарифів за послуги з централізованого водопостачання до економічно обгрунтованих тарифів на сьогодні відповідно до чинного законодавства.

 

Регуляторний акт підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Дальницької сільської  ради

 

           У. Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акту

За базу розрахунків  тарифів, що пропонуються до затвердження, прийнято фактичну собівартість надання послуг за 2017 рік, що скоригована з врахуванням змін у ціновій ситуації на ринку електричної енергії,  оплати праці, які мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства та інші прямі витрати  на придбання  запасних, ремонтних частин, інших розхідних матеріалів, та витрати, пов»язані з  поточним ремонтом, які  не мають  постійного характеру.

            Виходячи з розрахунків, плановий тариф на послуги з водовідведення  за 1 куб.м. становить 26.00 грн.

  Варто зауважити, що до складу тарифу на послуги підприємства не включались витрати, які не мають відношення до їх надання, а саме: сума безнадійної дебіторської заборгованості, відрахування до резерву сумнівних боргів, штрафи, пеня.

Встановлення нових тарифів на послуги з   водовідведення надасть можливість підприємству поліпшити не тільки фінансовий стан, але й якість послуг. Але слід зазначити, що в даному випадку має місце ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного регуляторного акту, таких як:

- підвищення цін і  тарифів на складові собівартості надання послуг, що не підлягають  регулюванню на місцевому рівні;

- падіння обсягів виробництва послуг;

- неплатежі споживачів за спожиті послуги.

При запровадженні підприємством енергозберігаючих технологій та заходів щодо зниження собівартості можна уникнути впливу вищезазначених негативних факторів.

 

          УІ. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

 

Для визначення очікуваних результатів від прийняття даного регуляторного акта застосовуємо метод вигод та витрат.

Таблиця вигод та витрат

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

Сфера інтересів місцевої влади

1.Недопущення ліквідації  ПП «О-С-В» -

монополіста в даній сфері.

2.Дотримання вимог законодавства у підготовці проекту регуляторного акта.

 

1. Часові витрати, пов'язані з процедурою підготовки та оприлюднення регуляторного акта.

Сфера інтересів  ПП « О-С-В»,

1.Можливість впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

2.Своєчасна виплата заробітної плати працівникам приватного підприємства.

 

Сфера інтересів суб»єктів господарювання

1.Забезпечення стабільного   водовідведення та підвищення якості цих послуг.

1. Збільшення витрат на оплату наданих    послуг суб»єктів господарювання

 

УІІ. Показники результативності регуляторного акта.

Ефективність регуляторного впливу рішення Дальницької сільської  ради про затвердження тарифу на послуги з централізованого водовідведення визначатиметься за такими показниками:

-       розмір надходжень  від надання послуг з централізованого водовідведення;

-       рівень оплати послуг споживачами;

-       кількість звернень (скарг) споживачів щодо якості та кількості послуг, що надаються;

-   розмір заборгованості споживачів за отримані послуги;

            -    фінансовий стан приватного підприємства;

 

                              УІІІ. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності регуляторного акту.

 

1. Строк проведення базового відстеження результативності  - до дня набрання чинності рішення.

 2. Строк проведення повторного відстеження результативності акта - через рік з дня набрання  чинності.

3. Для відстеження результативності  використовуватимуться дані, отримані від  ПП «О-С-В».

 

                                ІІХ. Термін дії регуляторного акту.

 

         Строк дії цього регуляторного акту не обмежено, оскільки чинним законодавством України не передбачено термін дії законодавчих актів, відповідно до яких вводиться державне регулювання тарифів на зазначені послуги, проте існують певні об’єктивні фактори, які можуть негативним чином вплинути на перегляд тарифів у бік збільшення. В цьому разі термін дії представленого регуляторного акту буде залежати від об’єктивних чинників формування державної цінової політики.

 

 

 

 

  Директор  ПП «О-С-В»                                                              Тамбовцев О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Проект рішення

від ___травня  2018 року

 

Про затвердження  тарифу  ПП «О-С-В » на централізоване водовідведення

 

 

          Розглянувши клопотання ПП «О-С-В» про затвердження тарифу на   водовідведення для  суб»єктів господарювання в рекреаційній зоні села Грибівка  щодо затвердження відкоригованого економічно обґрунтованого  тарифу на послуги з водовідведення , на підставі Закону України «Про житлово – комунальні послуги»,  Постанови КМУ «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово – комунальні послуги» №869 від 01.06.2011 року (із змінами та доповненнями), Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №390 від 30.07.2012 року «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово – комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», керуючись    п. 2 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування у Україні», Дальницька сільська  рада

                                                    ВИРІШИЛА: 

1.Встановити приватному  підприємству «О-С-В» тариф  на  послуги з водовідведення для всіх споживачів  – 26.00 грн.  за 1 куб.м

 

2. Встановити, що дане   рішення вводиться в дію   з дня його оприлюднення в засобах масової інформації.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з      питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. ( Сальніков С.І.)

 

 

 

Дальницький сільський голова                            С.І.Крутюк

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора