Дальницька громада
Одеська область, Одеський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 18.10.2023 11:42
Кількість переглядів: 220

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

______20219178571_________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дальницька територіальна об’єднана громада (код ЄДРПОУ 04380270

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

 

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 67842, Одеська область, Одеський (Овідіопольський) район

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

с. Дальник, вул. Дружби, буд. 126, тел.  04851 49274

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність передбачає проведення заходів з розчистки русла нижньої частини р. Барабой довжиною 14,2 км з метою покращення екологічної водогосподарської ситуації.

Проведення планованої діяльності викликана необхідністю захисту території сіл Барабой, Богатиревка та Дальник від періодичних затоплень та підтоплень ґрунтовими, паводковими та зливовими водами. Основною причиною є незадовільний стан русла річки Барабой, русло якої замулене, засмічене, не здатне пропускати паводкові і зливові витрати, і сприяє підтопленню і частковому затопленню прилеглих до русла територій.

Розчищене русло річки буде працювати як відкрита дрена, знижуючи в меженний період рівень ґрунтових вод на прилеглій території і поліпшить санітарно-епідеміологічний стан території.

Основні технологічні рішення.

Технична альтернатива 1:

Виконання робіт з розчистки русла р. Барабой передбачається шляхом видалення мулових відкладень та водної рослинності (очерету).

Реконструкція двох водопропускних споруд.

Заходи з розчистки здійснюватимуться на двох ділянках загальною довжиною 14,2 км.

Траса розчистки передбачається по існуючому руслі річки з урахуванням ситуації, що склалася, а також зі збереженням існуючого ландшафту та благоустрою прилеглої території.

Роботи проводитимуться екскаватором.

Технична альтернатива 2:

Розглянута альтернатива розчистки русла р. Барабой методом гідромеханізації (земснаряд або гідродинамічний насос). Враховуючи особливості прилеглої території до ділянки провадження планованої діяльності зазначений метод є недоцільним.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1.

Нижня частина р. Барабой у межах Дальницької територіальної об’єднаної громади Одеської області

Територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, оскільки плануються роботи для захисту від підтоплення сіл Дальник і Грибівка Дальницької територіальної об’єднаної громади.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Реалізація планованої діяльності дозволить забезпечити зниження рівня ґрунтових вод, поліпшити санітарно-епідеміологічний стан території, покращить показники якості води, попередить явища «цвітіння».

Вагомий соціально-економічний вплив від впровадження планованої діяльності буде мати тривалу перспективу та покращить умови проживання мешканців, забезпечить ефективний захист території та населення від шкідливої дії паводкових вод, підвищить ефективність та екологічну безпеку водокористування.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Основні технічні рішення передбачають:

– роботи з розчистки річки Барабой на двох ділянках загальною протяжністю 14,2 км, об’єм видаленням 45 тис. м3 , розчистка від заростей очерету на площі 28,4 га;

Інші технічні характеристики планованої діяльності будуть визначені на основі аналізу матеріалів топографо-геодезичних, інженерно-геологічних вишукувань, гідрогеологічних та гідрологічних умов, а також проведення досліджень мулових відкладень.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання вимог Водного і Земельного кодексів України. Враховуються гідрологічні розрахунки, екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, обмеження згідно чинних нормативних документів.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання обмежень прибережної захисної смуги р. Барабой. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного законодавства України.

Режим господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги та правовому режимі зони санітарної охорони водних об’єктів.

Забороняється проводити усі види механізованих робіт в період з борони на вилов риби (нерест), строки заборони на вилов риби у період нересту встановлюється щорічно органами рибоохорони.

Не допускається потрапляння паливно-мастильних матеріалів у воду, а також на ґрунти. Відходи, які будуть утворюватися в процесі виконання робіт будуть локалізовані з наступним централізованим вивезенням.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період розчистки та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Передбачені заходи з дотримання обмеженої господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

На період проведення робіт:

– повітряне середовище – незначне короткострокове підвищення концентрацій забруднюючих речовин через неорганізовані викиди при роботі автотранспорту та спецтехніки;

– водне середовище – короткострокове скаламучення поверхневих вод;

– ґрунт – виїмка наносів та донних відкладів під час проведення розчистки;

– рослинний світ і тваринний світ – тимчасове порушенням гідроекосистеми, яка після виконання робіт стабілізується;

– соціальне середовище – відсутній;

– техногенне середовище – усі об’єкти середовища будуть збережені.

На період експлуатації:

– клімат і мікроклімат – позитивний;

– повітряне середовище – відсутній;

– водне середовище – запроєктовані заходи мають позитивний вплив;

– ґрунт – відсутній;

– рослинний світ і тваринний світ – позитивний, за рахунок покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річки;

– соціальне середовище – позитивний, за рахунок створення сприятливих умов для рекреації та туризму;

– техногенне середовище – вплив відсутній.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Позитивний вплив на водне і соціальне середовища.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (пункт 10, частина 3 стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період воєнного стану, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою безпеки громадськості, громадські слухання проводяться в режимі відео конференції на платформі Webex, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання).

Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, (вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається:

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

Поштова адреса: 65032, м. Одеса, вул. Канатна, 83

e-mail: ecolog@odessa.gov.ua

тел.: +38 (048) 728-35-05, 728-34-58

 

[1] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора