Дальницька громада
Одеська область, Одеський район

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Дальницької сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дальницької сільської ради»

Дата: 14.06.2023 20:40
Кількість переглядів: 507

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Дальницької сільської  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дальницької сільської ради»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання:

згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення сільської ради застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету та є його бюджетоформуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади,   виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського бюджету, сільська рада приймає рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території Дальницької сільської ради»

Причини виникнення проблеми:

У  разі  неприйняття рішення,  податок  на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки буде справлятись по мінімальних ставках, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані місцеві цільові програми: соціальні, економічні, екологічні, розвитку підприємництва.

 

 

Підтвердження важливості проблеми:

            Важливість проблеми при затверджені місцевих податків та зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати  податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури населених пунктів.

     Враховуючи вищевикладене, Дальницькою сільською радою розробляється проект рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території Дальницької сільської ради» та публікується в засобах масової інформації.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава.

Органи місцевого самоврядування

так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

  Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України:

Якщо у разі сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків та зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України та діючого рішення.

ІІ. Цілі державного регулювання

Проект рішення сільської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

Основними цілями регулювання є:

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання;

- встановити пільги щодо сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- здійснити планування та прогнозування надходжень від податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні бюджету;

- забезпечити додаткові надходження до місцевого бюджету, з метою забезпечення фінансування місцевих цільових програм;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дальницької сільської ради»

Така альтернатива є неприйнятною, в зв’язку з тим що в даному випадку відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням діючих ставок, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива 2

Винести на розгляд сесії сільської ради та прийняти рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Дальницької сільської ради» у запропонованому вигляді

Альтернатива може бути прийнятною, оскільки

ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються з повним дотриманням  вимог Кодексу диференційовано залежно від типів таких об'єктів нерухомості.

Альтернатива 3

Винести на розгляд сесії сільської ради та прийняти рішення сільської  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Дальницької сільської ради» із установленням максимальних ставок

Альтернатива не може бути прийнятною, оскільки збільшується податкове навантаження на платників податку.

 

 

2. Оцінка  вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні  

Альтернатива 2

- забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування;

- забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати податків та зборів;

- створить сприятливі фінансові можливості сільської влади для задоволення потреб територіальної громади міста

- вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податку.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту, проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його публікування

Альтернатива 3

-максимальні надходження коштів до місцевого бюджету;

-спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток

 

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту, проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його публікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Через відсутність регулювання, оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки, громадяни не сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Витрати відсутні для громадян у частині сплати податку.

 

Альтернатива 2

- сплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки за обґрунтованими ставками

- встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування

Витрати на сплату податку громадян, які підпадають під дію регулювання.

Прогнозні надходження від сплати податку -  2000,0 тис.грн.

Альтернатива 3

Відсутні

Витрати на сплату податку громадян, які підпадають під дію регулювання.

Прогнозні надходження від сплати податку -  3000 тис.грн., що призведе до надмірного податкового навантаження на громадян,

 

 

                        Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання           

 

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

 0

110

0

  110

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

 0

100%

0

100%

 

 

 

 

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

 

Альтернатива 1:

 Не приймати  регуляторний акт

 

Зменшаться видатки за рахунок мінімальних ставок податків та зборів

 

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

Альтернатива 2 :

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

 

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

 

Сплата податків за запропонованими ставками. 

Альтернатива 3 :

прийняти регуляторний акт, з максимальними ставками

відсутні

Сплата податків і зборів за максимальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України,

  що призведе до надмірного податкового навантаження на громадян,

 

 Оскільки відповідно до податкового законодавства податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується до того місцевого бюджету, на території якого розташовані об’єкти нерухомості, до кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, включено також суб’єктів господарювання, що зареєстровані за межами території Дальницької сільської ради, але мають нерухомість на його території.

           ІУ.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

1

Проблема продовжує існувати. Зменшаться надходження до місцевого бюджету у зв'язку із введенням військового стану та низькою платоспроможністю

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

4

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей повною мірою.                                             

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем та принципам державної регуляторної політики

 

     

 

              

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

 залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

ОМС:  Відсутні Громадяни:  Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

ОМС: Відсутні Громадяни: Сплата податків за мінімальними  ставками. Втрата пільг  соціально незахищених жителі,                    малозабезпечені верстви населення, які  не спроможні платити великі податки

Суб’єкти господарювання:   Сплата податків за мінімальними  ставками

Зменшення надходжень до сільського  бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

Альтернатива 2:

 прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства 

ОМС: - надходження додаткових коштів до місцевого бюджету; - спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток територіальної громади

Громадяни: Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками, встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян

Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Запровадження корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.

ОМС: Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Громадяни: Сплата податків за встановленими ставками

 

 

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками. 

Перше місце у рейтингу. Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Збільшення надходжень до сільського бюджету,   збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

      

Переваги  обраної альтернативи

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1 :

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по високим ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання

бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

 Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;
  • Земельного кодексу України;  мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 2:

 прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів у 2023 році будуть досягнуті майже у повній мірі. До сільського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, що дозволяє реалізувати програму  соціально – економічного розвитку , а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів Дальницької сільської  ради і платників податків і зборів

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо), зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. 

    

 

     Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Дальницької сільської  ради.       

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать  розв’язання визначеної проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Дальницької сільської  ради, виконавчого комітету  Дальницької сільської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованого податку на території Дальницької сільської ради.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Розробка проекту рішення Дальницької сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дальницької сільської ради».

Проведення обговорення консультацій з суб’єктами господарювання.

Оприлюднення проекту та отримання пропозицій і зауважень.

Отримання пропозицій по удосконаленню проекту від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, у тому числі нерезидентами, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, та громадянами, що сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України і цим регуляторним актом.

 

VІ . Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

        Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився через відсутність суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва. Проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва - Тест малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного впливу.

     Тест малого підприємництва додається.

     

          VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

            Рішення набирає чинності з початку бюджетного періоду, тобто з 01.01.2024, та діє до прийняття нового рішення, з можливістю внесення змін до нього та його відміни в разі змін у чинному законодавстві.

Передбачається, що відповідно з обраною альтернативою, платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати податкові платежі. Платники податку несуть відповідальність за порушення податкового законодавства: фінансову, адміністративну, кримінальну (пункт 111.1 статті 111 Кодексу).

Упровадження  та  виконання  вимог  проекту  рішення сільської ради не потребує забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути економічна криза внаслідок продовження дії військового стану.

 

         

 

 

  VIIІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта забезпечить надходження до місцевого бюджету коштів для виконання заходів, передбачених  місцевими цільовими програмами.

До кількісних показників належать: чисельність платників податку, на яких поширюється дія регуляторного акта, та суми коштів від його сплати .

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування місцевих  програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету   від сплати податку.    

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

№ з/п

Показник

У разі прийняття  рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території Дальницької сільської ради»

Ставка,%

 

Очікуваний обсяг надходжень

1

Надходження до бюджету   коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тис. грн.):

0,1%

2000,0тис.грн

0,2%

1400,0 тис.грн

0,3%

100.0 тис.грн

2

 

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб:

110

3500,0 тис.грн

2.1

- юридичні особи;

45

1500,0 тис.грн

2.2

- фізичні особи

65

2000,0тис.грн

3

 

 

Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язані з виконанням вимог акта (грн.)*

 

3.7500 грн

4

 

 

час, що витрачається суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язані з виконанням вимог акта (год.)*

 

0,10

5

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов'язаний з державним регулюванням

Високий

    

           * Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати.

3,75 грн. – розмір коштів, 

0,10 годин – розмір часу

 

 IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

            Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:

- базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта;

- повторне відстеження буде проводитися за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей, тобто встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися   відділом фінансів, бюджету та планування Дальницької сільської ради шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до місцевого бюджету  .

 

 

 

 

 

Дальницький сільський голова                                                     Сергій КРУТЮК

       

Начальник фінансового відділу                                                    Ольга СІМІОНІДІ                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Проект рішення

«___» ________ 2023рік

 

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на території Дальницької сільської ради

 

На підставі ст. 10;  266 Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»,     з метою ефективного наповнення доходної частини   місцевого бюджету, керуючись пунктом 24 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дальницька сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Установити на території Дальницької сільської ради:

1.1. Ставки податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно   Додатку 1;

1.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб надаються відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, згідно Додатку 2.

2.  Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території Дальницької сільської ради, згідно   Додатку.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Дальницької сільської ради від 14 липня 2021 року № 646-VIII «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дальницької сільської ради».

4. Секретарю ради Кудринській Ж.Б. забезпечити оприлюднення даного  рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному порталі Дальницької сільської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на   заступника Дальницького сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ляшенка Ю.С.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2024 року.

 

Дальницький сільський  голова                                     С.І.Крутюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішенням Дальницької сільської ради

від «___» ______ 2023 року №______

 

СТАВКИ

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Ставки податку   вводяться в дію з 01.01.2024року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код згідно КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади


UA51000000000030770

UA51100000000095786

UA51100130000021533

Дальницька сільська рада (Дальницька сільська територіальна громада) населені пункти: с.Дальник, с.Санжійка, с.Грибівка,с.Роксолани, с.Барабой, с.Богатирівка, с.Доброолександрівка,Новоградківка, Мар’янівка

 

Класифікація будівель та споруд2
 

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

Код2

Найменування2

Для юридичних осіб

Для фізичних осіб
(в т. ч. ФО-П)

 

 

1 зона4

2

зона4

3

зона4

1

зона4

2

зона4

3

зона4

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови 

0,10

-

-

0,10

-

-

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 

0,10

-

-

0,10

-

-

1110.3

Будинки садибного типу 

0,10

-

-

0,10

-

-

1110.4

Будинки дачні та садові 

0,10

-

-

0,10

-

-

112 

Будинки з двома та більше квартирами 

1121 

Будинки з двома квартирами 5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови 

0,10

-

-

0,10

-

-

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 

0,10

-

-

0,10

-

-

1122 

Будинки з трьома та більше квартирами 5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови 

0,10

-

-

0,10

-

-

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 

0,10

-

-

0,10

-

-

1122.3

Будинки житлові готельного типу 

0,10

-

-

0,10

-

-

113 

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців 

-

-

-

-

-

-

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 5

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів 5

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 5

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5 

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних 5

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.9

Будинки для колективного проживання інші 5

-

-

-

-

-

-

12 

Будівлі нежитлові 

121 

Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 

Будівлі готельні 

1211.1

Готелі 

0.20

-

-

0.20

-

-

1211.2

Мотелі 

0.20

-

-

0.20

-

-

1211.3

Кемпінги 

0.20

-

-

0.20

-

-

1211.4

Пансіонати 

0.20

-

-

0.20

-

-

1211.5

Ресторани та бари 

0,20

-

-

0,20

-

-

1212 

Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки 

0.20

-

-

0.20

-

-

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку 

0.20

-

-

0.20

-

-

1212.3

Центри та будинки відпочинку 

0.20

-

-

0.20

-

-

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 

0.20

-

-

0.20

-

-

122 

Будівлі офісні 

1220 

Будівлі офісні 5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

Звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 а) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування 

0.20

-

-

0.20

-

-

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0.20

-

-

0.20

-

-

1220.4

Будівлі закордонних представництв 5

0.20

-

-

   0.20

-

-

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 

0.20

-

-

0.20

-

-

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 

0.20

-

-

    0.20

-

-

123 

Будівлі торговельні 

1230 

Будівлі торговельні 

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини 

0,20

-

-

0,20

-

-

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 

0,20

-

-

0,20

-

-

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів 

0,20

-

-

0,20

-

-

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. 

0,20

-

-

0,20

-

-

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 

0,20

-

-

0,20

-

-

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування 

0.20

-

-

0,20

-

-

1230.9

Будівлі торговельні інші 

0,20

-

-

0,20

-

-

124 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку 

1241 

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі 

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 

0,30

-

-

0,30

-

-

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 

0.30

-

-

0.30

-

-

1241.3

Будівлі міського електротранспорту 

0.30

-

-

0.30

-

-

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 

0.30

-

-

0.30

-

-

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі 

0.30

-

-

0.30

-

-

1241.6 

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 

0.30

-

-

0.30

-

-

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін. 

0,30

-

-

0,30

-

-

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 

0.30

-

-

0.30

-

-

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 

0,30

-

-

0,30

-

-

1242 

Гаражі 

1242.1

Гаражі наземні 

0,20

-

-

0,20

-

-

1242.2

Гаражі підземні 

0.20

-

-

0.20

-

-

1242.3

Стоянки автомобільні криті 

0.20

-

-

0.20

-

-

1242.4

Навіси для велосипедів 

0.20

-

-

0.20

-

-

125 

Будівлі промислові та склади 

1251 

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 5

0,30

-

-

0,30

-

-

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії 5

0,30

-

-

0,30

-

-

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 5

0.30

-

-

0,30

-

-

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості 5

0,30

-

-

0,30

-

-

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості 5

0,30

-

-

0,30

-

-

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 5

0,30

-

-

0,30

-

-

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 5

0,30

-

-

0,30

-

-

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 5

0,30

-

-

0,30

-

-

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 5

0,30

-

-

0,30

-

-

1252 

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 

0,20

-

-

0,20

-

-

1252.2

Резервуари та ємності інші 

0,20

-

-

0,20

-

-

1252.3

Силоси для зерна 

0,20

-

-

0,20

-

-

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 

0.20

-

-

0,20

-

-

1252.5

Склади спеціальні товарні 

0,20

-

-

0,20

-

-

1252.6

Холодильники 

0,20

-

-

0,20

-

-

1252.7

Складські майданчики 

0,20

-

-

0,20

-

-

1252.8

Склади універсальні 

0,20

-

-

0,20

-

-

1252.9

Склади та сховища інші 

0,20

-

-

0,20

-

-

126 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

1261 

Будівлі для публічних виступів 

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0.30

-

-

0.30

-

-

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 

0.30

-

-

0.30

-

-

1261.3

Цирки 

0.30

-

-

0.30

-

-

1261.4

Казино, ігорні будинки 

0,30

-

-

0,30

-

-

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки 

0,30

-

-

0,30

-

-

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші 

0.30

-

-

0.30

-

-

1262 

Музеї та бібліотеки 

1262.1

Музеї та художні галереї 5

0.10

-

-

0.10

-

-

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5 

0.10

-

-

0.10

-

-

1262.3

Технічні центри 

0,20

-

-

0,20

-

-

1262.4

Планетарії 5

0.20

-

-

0.20

-

-

1262.5

Будівлі архівів 5

0.10

-

-

0.10

-

-

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів 5

0.10

-

-

0.10

-

-

1263 

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 

0.10

-

-

0.10

-

-

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів 

0.10

-

-

0.10

-

-

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів  5

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 5

0.10

-

-

0.10

-

-

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 5

Будівлі дошкільних навчальних закладів, що використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами 5

0.10

-

-

0.10

-

-

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки 

0,30

-

-

0.30

-

-

1263.8 

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 5

0,30

-

-

0,30

-

-

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 5

0,30

-

-

0,30

-

-

1264 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 5

0.10

-

-

0.10

-

-

1264.2

Лікарні профільні, диспансери 5

0.10

-

-

0.10

-

-

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 5

0.10

-

-

0.10

-

-

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 5

0.10

-

-

    0.10

-

-

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил 5

0.10

-

-

0.10

-

-

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 5

0.10

-

-

   0.10

-

-

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 5

0.10

-

-

0.10

-

-

1265 

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін. 

0.10

-

-

0.10

-

-

1265.2

Басейни криті для плавання 

0.10

-

-

0.10

-

-

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті 

0.10

-

-

0.10

-

-

1265.4

Манежі легкоатлетичні 

0.10

-

-

0.10

-

-

1265.5

Тири 

0,30

-

-

0,30

-

-

1265.6

Зали спортивні інші 

0.10

-

-

0.10

-

-

127 

Будівлі нежитлові інші 

1271 

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва 5

Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності, звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1271.2

Будівлі для птахівництва 5

1271.3

Будівлі для зберігання зерна 5

1271.4

Будівлі силосні та сінажні 5

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 5

1271.6

Будівлі тепличного господарства5 

1271.7

Будівлі рибного господарства 5

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 5

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші 5

0.20

-

-

0.20

-

-

1272 

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1 

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги  тощо 5

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність, звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали 

0.30

-

-

0.30

-

-

1272.3

Цвинтарі та крематорії 5

0.30

-

-

0.30

-

-

1273 

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури 5

-

-

-

-

-

-

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 5

-

-

-

-

-

-

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 5

-

-

-

-

-

-

1274 

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми збройних сил 5

-

-

-

-

-

-

1274.2

Будівлі міліцейських та пожежних служб 5

-

-

-

-

-

-

1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 5

-

-

-

-

-

-

1274.4

Будівлі лазень та пралень 

0.30

-

-

0.30

-

-

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів 

0.30

-

-

0.30

-

-

                                   

 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

Секретар ради                                                           Жанна КУДРИНСЬКА                                     

 

 

                   Додаток 2

                                                                           до рішення сесії

Дальницької сільської ради

від  «___» ________2023 року  №_____

 

 

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України,

із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

           Пільги   вводяться в дію з 01.01.2024 року.

           

           Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код

Району

Код

згідно з

КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади


UA51000000000030770

UA51100000000095786

UA51100130000021533

Дальницька сільська рада (Дальницька сільська територіальна громада) населені пункти: с.Дальник, с.Санжійка, с.Грибівка,с.Роксолани, с.Барабой, с.Богатирівка, с.Доброолександрівка,Новоградківка, Мар’янівка

 

 

 

Група платників, категорія/класифікація

будівель та споруд

Розмір пільги

(відсотків суми податкового  зобов’язання за рік)

11 Будівлі житлові - об’єкт /об’єкти  житлової нерухомості:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів;

г) інваліди першої та другої групи;

д) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту»;

ж) ліквідатори  аварії на  Чорнобильській АЕС

е) об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

 

100

12 Будівлі нежитлові -

а)  будівлі  комунальних  підприємств  створених Дальницькою сільською радою;

б)  будівлі органів     місцевого самоврядування;

в) будівлі шкіл та інших навчальних закладів;

г) будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів;

д) будівлі комунальних медичних закладів;

ж) будівлі спортивних закладів

е) будівлі та споруди орендовані державними органами та органами  місцевого самоврядування

 

 

100

 

       Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2  ст.266 Податкового кодексу України, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 ст.266

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

 

Секретар ради                                                              Жанна КУДРИНСЬКА

 

                 Додаток 3

                                                                      до рішення сесії

Дальницької сільської  ради

                                                                      від  «___» ________2023 року  №_____

 

 

 

П о л о ж е н н я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на території Дальницької сільської ради

 

 

1. Загальні положення.

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі ст.266 Податкового кодексу України .

 

2. Платники податку.

2.1 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платниками податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.1.1. об'єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об'єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу ;

б) житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

е) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

є) дачний будинок – житл. будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;

3.1.2. Об'єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

 3.1.3. Не є об'єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом  формування територіальних громад.

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в т.ч. його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

5. Пільги із сплати податку.

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів

б) для будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

6. Ставка податку.

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової  нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється рішенням Дальницької сільської  ради, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

7. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8. Порядок обчислення суми податку.

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а", "б", або "в"  пункту 5 цього Положення з неоподатковуваної площі таких об’єктів та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5 цього Положення з неоподатковуваної площі таких об’єктів та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" пункту 5 цього Положення з неоподатковуваної площі таких об’єктів та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

д) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі  його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв.м. (для квартири) та/або 500 кв.м. (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» - «г» цього підпункту, збільшується на 25 000,00 грн. на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фіз. особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи  в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи  за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган  проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4.Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком.

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

10. Порядок сплати податку.

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і  зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

11. Строки сплати податку.

11.1 Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

       

 

12. Податковий обов’язок

12.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим Кодексом України та цим Положенням.

12.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і збором.

12.3. Податковий обов’язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених Податковим Кодексом України.

12.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

12.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податків, крім випадків, визначених Податковим Кодексом України.

 

13. Контроль

13.1. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування податку до бюджету Дальницької сільської територіальної громади здійснює державна податкова інспекція.

 

 

Секретар ради                                                    Жанна КУДРИНСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експертний висновок

постійної комісії  Дальницької сільської  ради з питань   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сільської  ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на території Дальницької сільської ради»  та аналізу його регуляторного впливу.

 

     Відповідальна комісія – постійна комісія Дальницької сільської ради з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та  міжнародного співробітництва (надалі – постійна комісія), керуючись статтями 4,8,34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення Дальницької мсільської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на території Дальницької сільської ради» та встановила наступне:

   -   Розробником регуляторного акта є відділ фінансовий відділ  Дальницької сільської ради. Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Податкового кодексу України. 

     1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

      Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія визначає наступне:

     Ситуація яка вплинула  на необхідність його розробки, свідчить про необхідність регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми необхідності чіткого визначення розмірів ставок  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території, які можуть мати місце на території Дальницької сільської ради.  

        Під час проведення публічної експертизи, пропозицій від членів територіальної громади, суб’єктів господарювання, у здійсненні державної регуляторної політики не надходило.

        Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення сільської  «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дальницької сільської ради» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу з:

- визначення та проведення аналізу проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінки важливості цієї проблеми;

- обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

- обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розгляду можливості внесення змін до них;

- визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

- визначення цілі державного регулювання;

- визначення   та   оцінка   усіх   прийнятних   альтернативних   способів   досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

- аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей;

- опису механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтування   можливості   досягнення   встановлених   цілей   у   разі   прийняття запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтованого  доведення,  що   досягнення  запропонованим  регуляторним  актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- обґрунтованого     доведення,     що     вигоди,     які    виникатимуть     внаслідок    дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

- оцінки можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,    якими    розпоряджаються     органи    державної    влади,    органи    місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

- оцінки ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта,

- обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта;

- визначення показників результативності регуляторного акта;

- визначення    заходів,    за    допомогою    яких    буде    здійснюватися    відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

        Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до повноважень сільських  рад належить питання регулювання щодо встановлення  місцевих податків. П. 12.3.5 ст. 12 Податкового Кодексу України у разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки діють до прийняття нового рішення.          Розробником регуляторного акта були враховані вимоги Податкового кодексу України. 

         Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси  суб’єктів господарювання, громадян, орган  місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також  на підприємства, установи і організації, що знаходяться на території  Дальницької сільської ради.

        

            Очікувані результати прийняття запропонованого проекту можуть бути  визначені через такі вигоди та витрати:

 

Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Встановлення обсягу надходжень до сільського  бюджету

Додаткові витрати  місцевого бюджета  відсутні.

 

2.  Розвиток інфраструктури територіальної громади

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 

 

1. Розвиток інфраструктури територіальної громади

 

Обов’язкові платежі податкового характеру

 

Сфера інтересів громадян

Вирішення частини соціальних проблем  за рахунок  збільшення доходної частини місцевого  бюджету

 

Аналіз регуляторного акта розроблено на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Узагальнений висновок      

     Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія Дальницької сільської ради вважає, що проект регуляторного акта – проект рішення сільської  ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дальницької сільської ради», аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету,

планування соціально-економічного розвитку,

 інвестицій та  міжнародного співробітництва                              Л.Н.Глущенко

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора