A A A K K K
для людей із порушенням зору
Дальницька громада
Одеська область, Одеський район

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знання Конституції України, ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавств

Дата: 03.03.2021 15:50
Кількість переглядів: 572

                    ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядження Дальницького

                         сільського голови
                    24.11.2020 р. № 89-КР

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання  Конституції України,                                                      Законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»,

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про запобігання корупції»,

а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантних посад

 

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України

 

1.Основні розділи Конституції України.


2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).


3. Форма правління в Україні (стаття 5).


4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).


5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).


6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).


7. Найважливіші функції держави (стаття 17).


8. Державні символи України (стаття 20).


9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .


10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).


11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).


12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).


13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).


14. Державний бюджет України (стаття 96).


15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 1. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

 

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).
             2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
             3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
             4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
(стаття 15).
             5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
самоврядування (статті 16, 60).
             6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
             7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).
             8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
             9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
             10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).
             11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).
             12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
             13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
             14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
             15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).

 

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1,2,3).
           2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст. 4).
            3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
           4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття7).
           5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
           6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
          7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
           8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
           9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
          10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
         11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
         12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
         13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
          14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття23).
          15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

          IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання   корупції»

 

            1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів(стаття1).
           
2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття3).
            3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції

(статті4,5).
              4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції
                 (стаття11).
              5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 12).
              6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції(ст.14).
              7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
              8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
               9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
              10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів
       (стаття29).
               11. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
               12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
                13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації(статті49,50).
                14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
                15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54)

 

 

 

VПитання на перевірку знання  законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадових осіб  органів місцевого самоврядування:

 

Головного  бухгалтера фінансового відділу

 

 

 1. Заробітна плата посадових осіб місцевого самоврядування  та її складові.
 2. Види утримання із заробітної плати працівника.
 3. Згідно з якими документами проводяться банківські операції?
 4. Порядок нарахування відпускних.
 5. Штатний розпис, кошторис витрат та порядок їх складання.
 6. Організація обліку грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей та контролю за правильним використанням коштів у відповідності з цільовим призначенням згідно затверджених кошторисів витрат.
 7. Види фінансової та статистичної звітності.
 8. Що відноситься до поточних видатків?
 9. Що таке капітальні видатки?
 10. В якому разі проводиться індексація основних засобів?
 11. Назвіть строки сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування  до органів Пенсійного Фонду України.
 12.  Які строки реєстрації бюджетних зобов’язань  та бюджетних фінансових зобов’язань?

 

 

 

Спеціаліста (з доходів) фінансового відділу

 

 

 

 1. Поняття Бюджетна система України згідно Бюджетного Кодексу.
 2. План рахунків бухгалтерського обліку.
 3. Що таке облікова політика?
 4. Дефіцит та профіцит бюджету, залишок бюджетних коштів.
 5. Національні положення  (стандарти) бюджетного обліку.
 6. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова.
 7. Передача Державою  права на здійснення видатків.
 8. Контроль та аудит у бюджетному процесі.
 9. Класифікація доходів бюджету
 10. Джерела фінансування бюджету.
 11. Розпорядники бюджетних коштів.
 12. Що таке кошторис бюджетної установи.
 13. Нецільове використання бюджетних коштів.
 14. Функції місцевого бюджету.
 15. Прогнозування та аналіз доходів.

 

 

 

Спеціаліста (з видатків) фінансового відділу

 

 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України.
 2. Виконання місцевих бюджетів.
 3. Питання та мета регулювання міжбюджетних відносин.
 4. Видатки, що здійснюються з бюджетів об’єднаних територіальних громад.
 5. Нецільове використання бюджетних коштів.
 6. Резервний фонд бюджету.
 7. Захищені видатки бюджету.
 8. Принципи бюджетної системи України.
 9. Функції місцевого бюджету.
 10. Бюджетна класифікація.
 11. Що таке кошторис бюджетної установи.
 12. Забезпечення виконання місцевого  бюджету.
 13. Прогнозування та аналіз доходів.
 14. Видатки місцевих бюджеті, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.
 15. Структура місцевих бюджетів.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора