A A A K K K
для людей із порушенням зору
Дальницька громада
Одеська область, Одеський район

ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фінансового відділу Дальницької сільської ради

Дата: 18.12.2020 12:39
Кількість переглядів: 584

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження Дальницького

 сільського голови
24.11.2020  № 89 -КР

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

фінансового відділу Дальницької сільської ради

 

Загальні положення

 

   1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому органі Дальницької сільської ради четвертої – сьомої категорій (далі – конкурс), окрім посад, затвердження чи призначення на які відповідно до чинного законодавства здійснюється в іншому порядку, без проведення конкурсного відбору.

   2. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування повинен  забезпечувати конституційне право рівного доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування.

   3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому органі Дальницької сільської ради (далі – посадові особи) розпорядженням сільського голови, який здійснює призначення на посаду посадової особи, утворюється конкурсна комісія для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Дальницької сільської ради у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

   4.  Очолює конкурсну комісію для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Дальницької сільської (далі – конкурсна комісія) заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів чи секретар сільської ради (заступник голови конкурсної комісії). До складу конкурсної комісії входять посадові особи виконавчого органу сільської ради.

   5. У виконавчому органі Дальницької сільської ради переведення посадових осіб місцевого самоврядування на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі для зайняття вищої посади, посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву та/чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному чинним законодавством, за рішенням сільського голови, може здійснюватися без конкурсного відбору.

   6. У разі прийняття сільським головою рішення про призначення (переведення) осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку, конкурс на заміщення вакантної посади не оголошується.

 

Умови проведення конкурсу

 

   7. Умови проведення конкурсу у виконавчому органі Дальницької сільської ради  визначаються сільським головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.

Рішення про проведення конкурсу приймається сільським головою за наявності вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

   8. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- не є громадянами України;

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- подали недостовірні відомості щодо себе чи членів родини;

- в інших випадках, установлених законами.

   9. Особи, які подали необхідні документи головному спеціалісту (з кадрової роботи) сектору організаційного забезпечення Дальницької сільської ради  для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі – кандидати).

   10. Конкурс проводиться за наступними етапами:

   10.1. Публікація оголошення про проведення конкурсу в друкованих або поширення його на офіційному веб-сайті та дошці оголошень Дальницької сільської ради.

   10.2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їхній попередній розгляд на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам до вакантної посади, на заміщення якої оголошено конкурс.

   10.3. Проведення іспиту та відбір кандидатів конкурсною комісією.

 

Оголошення про конкурс

 

   11. Рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад приймає сільський голова.

Виконавчий орган сільської ради, в якому планується проведення конкурсу, зобов'язаний одночасно подати:

- сільському голові – службову записку про наявність вакансії та потребу в оголошенні конкурсу, із визначенням кваліфікаційних вимог до посади;

   12. Оголошення про проведення конкурсу публікуються в друкованих або поширюються на офіційному веб-сайті та дошці оголошень Дальницької сільської ради.

   13. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

   13.1. Назва вакантної посади.

   13.2. Кваліфікаційні вимоги.

   13.3. Найменування виконавчого органу, в якому оголошується конкурс, із зазначенням його адреси та номерів телефонів для отримання інформації щодо можливості проходження співбесіди, ознайомлення з посадовими  обов’язками,  умовами оплати праці тощо.

   13.4. Номери телефонів служби персоналу.

   13.5. Термін прийняття документів.

   13.6. Перелік документів, що подаються кандидатами.

   13.7. В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

   14. Сільський голова може скасувати рішення про проведення конкурсу, якщо після прийняття рішення про проведення конкурсу стало відомо про скорочення чисельності або штату працівників, чи якщо основний працівник, на період тривалої відсутності якого оголошувався конкурс, повідомив про намір стати до виконання обов’язків за посадою або з інших поважних причин.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 

   15. Кандидати, які бажають взяти участь у конкурсі, протягом 30 календарних днів із дня оголошення конкурсу подають головному спеціалісту з питань персоналу:

   15.1. Заяву на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зокрема зазначається, що заявник ознайомлений із установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, проходження даної служби та умовами конкурсу.

   15.2. Заповнену особову картку (форма  П-2 ДС) з відповідними додатками.

   15.3. Дві фотокартки розміром 4 х6 см.

   15.4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, за потреби, засвідчені відповідно до встановленого законодавством порядку, а також документів, що підтверджують рівень вільного володіння державною мовою. Такими документами можуть бути зокрема:

- документ державного зразка про середню/вищу освіту, в якому зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджує знання української мови;

- посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, отримане                         до 25 жовтня 2019 року.

   15.5. Заяву про подання кандидатом декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, шляхом заповнення її на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

   15.6. Копію паспорта громадянина України.

   15.7. Для військовослужбовців або військовозобов’язаних – копію військового квитка чи тимчасового посвідчення, призовників – копію посвідчення про приписку до призовних дільниць, які містять відомості щодо взяття на військовий облік у військовому комісаріаті, чи про перебування на військовому обліку в Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки.

   15.8. Копію трудової книжки (для працюючих – засвідчену кадровою службою установи).

   15.9. Згоду на обробку персональних даних, відповідно до законодавства про захист персональних даних.

   16. Кандидати, що претендують на заміщення вакантної посади, стосовно якої встановлено нормативно-правовими актами необхідність надання додаткових документів для проведення перед призначенням спеціальної перевірки, визначення професійної компетентності тощо, подають також додаткові документи, які зазначені в оголошенні конкурсу (про стан здоров’я, про допуск до державної таємниці, про підтвердження професійної компетентності тощо).

   17. Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно свого досвіду роботи, професійної компетентності (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

   18. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

   19. Головний спеціаліст (з кадрової роботи) сектору організаційного забезпечення Дальницької сільської ради проводить співбесіду з кандидатами та

приймає документи від кандидатів та перевіряє наявність усіх необхідних поданих документів, їхню відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним до вакантної посади, стосовно якої оголошено конкурс.

   20. Особи, документи яких не відповідають кваліфікаційним вимогам до посади, за рішенням голови конкурсної комісії, до конкурсу (складання іспиту та відбору конкурсною комісією) не допускаються, про що вони повідомляються письмово з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він подає заяву в письмовій формі та допускається до конкурсу (складання іспиту та відбору конкурсною комісією), при цьому має рівні з іншими учасниками конкурсу права, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

   21. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у головного спеціаліста з питань персоналу.

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів

 

   22.Організаційна підготовка до іспиту.
   22.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
   22.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
   22.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитись, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.
   23. Складання іспиту
   23.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
   23.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення оголошених вакантних посад фінансового відділу.

   23.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
   23.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
   23.5. Іспит складається державною мовою.
   23.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом сільської ради. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
     Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
   23.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.
   24. Оцінювання та підбиття підсумків
   24.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.
      П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про  запобігання  корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за вакантними посадами посадових осіб сільської ради.
     Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про  запобігання  корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за вакантними посадами посадових осіб сільської ради.
      Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи .
      Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно – правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
      Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.
   24.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
   24.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів на кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.
   24.4 Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі селищної ради.
    24.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою від 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважається такими, що успішно склали іспит.
   24.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
   24.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
   2 4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
 
  25. Іспит проводиться конкурсною комісією для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Дальницької сільської з метою об’єктивної оцінки професійної компетентності кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому органі Дальницької сільської ради.

   26. Секретар конкурсної комісії, за погодженням із головою конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів на заміщення вакантних посад про місце і час його проведення.

   27. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства в межах повноважень виконавчого органу Дальницької сільської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності.

   28. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

   29. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на засіданні здійснює відбір кандидатів для зайняття вакантної посади посадових осіб.

   30. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їхньої згоди, за рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і протягом року з моменту зарахування прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу, згідно з пунктом 5 даного Порядку.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів на зарахування до кадрового резерву.

   31. Якщо жоден із кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи, повторний конкурс на заміщення даної вакантної посади може оголошуватися за рішенням сільського голови.

   32. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

   33. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається сільському голові, зазначаються рекомендації щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та кандидатур для зарахування до кадрового резерву.

   34. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається сільському голові не пізніше ніж через два робочих дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

   35. Конкурсна комісія після підписання протоколу повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після його завершення.

   36. Сільський голова має право відхилити кандидатуру, запропоновану конкурсною комісією, при цьому його рішення має бути обґрунтованим.

   37. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву на заміщення вакантних посад у виконавчому органі Дальницької сільської ради приймає сільський голова на підставі рекомендації конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією, окрім випадків, визначених законодавством, у тому числі коли до призначення за посадою проводиться спеціальна перевірка чи визначення професійної компетентності кандидата на посаду державного реєстратора, погодження надання доступу до державної таємниці тощо, а також у разі коли кандидату до призначення необхідно вирішити питання щодо запобігання корупції (припинення підприємницької діяльності, передання у визначеному законодавством порядку корпоративних прав, усунення порушень щодо роботи у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб тощо).

   37.1. Кандидат на посаду разом із заявою на призначення подає заяву на проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», в якій повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частинами третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України "Про очищення влади", та дає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно себе відповідно до зазначеного Закону.

   Неподання відповідної заяви кандидатом є підставою для відмови у призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує.

    У разі подання кандидатом відповідної заяви, рішення про призначення на посаду приймається сільським головою за результатами перевірки, проведеної уповноваженими органами.

   37.2. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», чи перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», факту подання кандидатом на посаду неправдивих відомостей про себе, сільський голова відмовляє кандидатові у призначенні на посаду (чи звільняє з посади – для посадових осіб, перевірка стосовно яких проводилася після їхнього обрання (затвердження) чи призначення на посаду), а також у визначений законодавством термін повідомляє про виявлений факт уповноважені органи для реагування в установленому законом порядку, крім випадків, визначених законом.

   38. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене сільському голові протягом трьох днів після ознайомлення з рішенням комісії.

   39. Рішення сільського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора